top of page

SUMITOMO FINE CYCLO för precision

1 .LÅG BAKSLAG

  Låg ryggfrans med stabil optimal lastbalans har uppnåtts.

2.Kompakt

  De tre böjda plattorna används för att fördela belastningen och göra den mer kompakt.

3. Höghastighetsaxelstödtyp

  Eftersom höghastighetsaxeln stöds av lagret, är den tillämpbar på specifikationen där den radiella belastningen appliceras utan att behöva lägga till delar.

  

4 .低振mov

  Den tre böjda plattan ger optimal lastbalans.

5. Hög

  Styvheten förbättras genom att öka antalet utgångsstift och fördela belastningen.

6. 高效率

  Hög effektivitet uppnås genom rullfriktion och optimal lastbalans.

7

  Kontinuerliga kurvtänder med ett stort antal samtidiga distanser är motståndskraftiga mot stötar,

Dessutom, eftersom den huvudsakliga reduktionsmekanismen använder högkolhaltiga högkromlager som är resistenta mot slitage och stötar, är livslängden lång.

8. Bra vattenretention

  Eftersom utgångsflänsen och reduktionsdelen kan separeras är underhållet enkelt.

9. Bra montering

  Eftersom fett injiceras kan det monteras in i enheten som det är.

      2FA-serien

 

(Ävde styrkorna i FA-serien och utökade ytterligare 1FA-seriens externa laststödsfunktion.)

SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO
SUMITOMO Drive IB Series ROBOT CYCLO HYPONIC ALTAX FINE PRESTO NEO

1) Stelhet och LOST RÖRELSE

Hystereskurvan visar förhållandet mellan belastningen och förskjutningen (skruvvinkeln) för låghastighetsaxeln från låghastighetsaxelsidan till det nominella vridmomentet och belastningen appliceras långsamt för att kontrollera höghastighetsaxeln.
Denna hysteriskurva är uppdelad i två delar: distorsion runt 100 % av det nominella vridmomentet och distorsion runt 0. Den förra kallas fjäderkonstant och den senare kallas LOST MOTION.

  Vårkonstant...
LOST MOTION ····Gängvinkel vid ±3 % av nominellt vridmoment

Tabell 1 Prestandavärden

Typ nr. Nominellt vridmoment
1750 rpm
(kgf)LOST MOTION fjäderkonstant
kgf/båge min

mäta vridmoment
(kgf) tappad rörelse
(båge min)

A1514.5±0.441båge min28

A2534±1,0210

A3565±1,9521

A45135±4,0545

A65250±7,5078

A75380±11,4110

Notera) arc min betyder "vinkel" del.
       Fjäderkonstanten representerar ett medelvärde (representativt värde).

  (Exempel på beräkning av skruvvinkel) topp

 

Med hjälp av A35 som exempel, beräkna skruvvinkeln när vridmoment appliceras i en riktning.

  1) När belastningsmomentet är 1,5 kgf*m (när belastningsmomentet är i området för förlorad rörelse) 
2) Vid belastningsmoment 60kgf*m

 

2) vibrationer

Vibration betyder vibration [amplitud (mmp-p), acceleration (G)] på skivan när en tröghetsbelastning är installerad på skivan som är monterad på låghastighetsaxeln och roteras av en motor.

  Figur 2 Vibrationstandsvänghjulsvibration (låghastighetsrotation)

(Mätförhållanden) 

  form
lastsidans tröghetsmoment
mätradie
Monteringsdimensionell noggrannhetFC-A35-59
1100kgf cm sek^2
550m
Se figurerna 7, 8 och tabell 8

   topp

3) Vinkelöverföringsfel

Vinkelöverföringsfelet betyder skillnaden mellan den teoretiska utgående rotationsvinkeln och den faktiska utgående rotationsvinkeln när en godtycklig rotation matas in.

Fig. 3 Felvärde för vinkelöverföring

(Mätförhållanden) 

  form
belastningstillstånd
Monteringsdimensionell noggrannhetFC-A35-59
ingen belastning
Se figurerna 7, 8 och tabell 8

4) Löpande moment utan belastning

Löpande moment utan belastning betyder det vridmoment på den ingående axeln som krävs för att rotera reduktionsanordningen under tomgångstillstånd.

  Fig. 4 Vridmomentvärde vid tomgång

Anteckning 1. Figur 4 visar medelvärdet efter operation.
       2. Mätförhållanden

  höljets temperatur
Monteringsdimensionell noggrannhet
Smörjmedel 30℃
Se figurerna 7, 8 och tabell 8
fett

  

 

5) Öka startmomentet

Accelerationsstartvridmomentet betyder det vridmoment som krävs för att starta reduceraren från utgångssidan i obelastat tillstånd.

  Tabell 2 Momentvärde för ökad uppstart

Modellens inkrementerande hastighet startmoment (kgf)

A152.4

A255

A359

A4517

A6525

A7540

Anteckning 1. Figur 4 visar medelvärdet efter operation.
       2. Mätförhållanden

  höljets temperatur
Monteringsdimensionell noggrannhet
Smörjmedel 30℃
Se figurerna 7, 8 och tabell 8
fett

6) Effektivitet

Figur 5 Effektivitetskurva 

Verkningsgraden ändras beroende på ingående rotationshastighet, belastningsmoment, fetttemperatur, retardation, kokning, etc.

Figur 5 visar effektivitetsvärdena för ingångsrotationshastigheten när det katalogmärkta lastmomentet och fetttemperaturen är stabila.

Effektiviteten visas på en rad med en bredd som tar hänsyn till förändringar på grund av modellnummer och reduktionsförhållande.

Figur 6 Effektivitetskalibreringskurva överst

Korrektionseffektivitetsvärde = Effektivitetsvärde (Figur 5) × Effektivitetskorrigeringsfaktor (Figur 6)

huvud)

1. När lastvridmomentet är mindre än det nominella vridmomentet, sjunker värdet på verkningsgraden, se figur 6 för att hitta effektivitetskorrigeringsfaktorn.

2. Om vridmomentförhållandet är 1,0 eller mer är effektivitetskorrigeringsfaktorn 1,0.

7) Höghastighetsaxel radiell belastning/dragkraft

När en växel eller remskiva är monterad på en höghastighetsaxel, använd den inom det område där den radiella belastningen och dragkraften inte överstiger de tillåtna värdena.
Kontrollera den radiella belastningen och dragkraften för höghastighetsaxeln enligt ekvationerna (1) till (3).

1.radiell belastning Pr

 

2. Trycklast Pa

 

3. När radiell last och axiallast samverkar

 

Pr: radiell belastning [kgf]

Tl: vridmoment överförs till reduktionsaxelns höghastighetsaxel [kgf ]

R: Radie [m] för kedjehjul, kugghjul, remskivor, etc.

Pro: Tillåten radiell belastning [kgf] (tabell 3)

Pa: Trycklast [kgf]

Pao: Tillåten dragkraftsbelastning [kgf] (tabell 4)

Lf: Lastpositionskoefficient (tabell 5)

Se: Anslutningskoefficient (tabell 6)

Fs1: Effektkoefficient (tabell 7)

  

Tabell 3 Tillåten radiell belastning Pro(kgf) topp

Modellnummer ingång varvtal rpm

4000300025002000175015001000750600

A15232526283031363942

A25343740434547545964

A35  5053576063727985

A45   626770738492100

A65     90951001141261335

A75      120126144159170

  

Tabell 4 Tillåten dragkraftsbelastning Pao(kgf) 

Modellnummer ingång varvtal rpm

4000300025002000175015001000750600

A15252932353740485662

A25374246515559718290

A35  6166747884102111111

A45   103114122131131131131

A65     147147147147147147

A75      216232282323327

  

Tabell 5 Lastpositionsfaktor Lf 

L
(mm) Modellnr.

A15A25A35A45A65A75

100.90.86     

150.980.930.91    

2012.510.960.89  

251.561.251.090.94  

301.881.51.30.990.890.89

352.191.751.521.130.930.92

40  21.741.290.970.96

450   1.961.451.020.99

50   2.171.611.141.09

60     1.941.361.3

70      1.591.52

80      1.821.74

L (mm) när Lf = 1 162023314446

  topp

Tabell 6 Anslutningsfaktor Jfr Tabell 7 Impaktfaktor Fs1

AnslutningsmetodJfr

Kedja 1

växel 1.25

Kamrem1.25

Kilrem 1.5

Grad av påverkanFs1

När det är liten påverkan1

Vid lätt stöt 1-1.2

Vid svår chock 1,4~1,6

8) Monteringsdimensionell precision

Fig. 7 Monteringsmetod

●CYCLO-reducerare FA-serien ska monteras baserat på ledningen i figur 7 ABC.

● För att maximera produktens prestanda, se Tabell 8 för montering av dimensionsnoggrannhet för konstruktion och tillverkning.

  

Figur 8 Montering av måttnoggrannhet topp

● Eftersom trycket appliceras på höljet bör höljets innerdiameter vara mindre än φa.

●Djupet på monteringsflänsen bör vara mer än b.

●För att undvika interferens mellan utgångsflänsen och reduktionsdelen, bör monteringsmåttet mellan höljet och monteringsflänsen vara M±C.

Den rekommenderade noggrannheten för monteringsdelen visas i tabell 8. Installerad inom koaxialitet och parallellitet

●De rekommenderade guiderna för montering av delar är d, e och f i Tabell 8.

  

Tabell 8 (Enhet: mm) 

modellnummer a
max b
min k
Minsta M±C för centrum av installationens rotationsaxel
koaxialitet parallellism

defghij

A15905415.5±0.3φ115H7φ45H7φ85H7φ0.030φ0.030φ0.030φ0.025/87

A251156521±0.3φ145H7φ60H7φ110H7φ0.030φ0.030φ0.030φ0.035/112

A351446524±0.3φ180H7φ80H7φ135H7φ0.030φ0.030φ0.030φ0.040/137

A451828627±0.3φ220H7φ100H7φ170H7φ0.030φ0.030φ0.040φ0.050/172

A652268633±0.3φ270H7φ130H7φ210H7φ0.030φ0.030φ0.040φ0.065/212

A752628638±0.3φ310H7φ150H7φ235H7φ0.030φ0.030φ0.040φ0.070/237

bottom of page